Vi er en bredbåndsforening med omkring 100 medlemmer. Medlemmerne kommer hovedsagligt fra Grundejerforeningen Sofienhøj.

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg for distribution af telefoni, Internet, TV og lignende kommunikation  i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder, for sådanne anlæg